PE-Methode®

Brengt mensen en teams daar waar zij willen zijn.
 

Interventies.

Methode GoldenBox©

bewustzijn | betrokkenheid | verantwoordelijkheid | keuzes

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Wij hebben inzicht nodig om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Het is voor ons noodzakelijk bewust te zijn van hetgeen verandert. En wij dienen ons daarin te betrekken en er zelf mee aan de slag te gaan. Er niet van weglopen maar onze verantwoordelijkheid nemen. Daar gaat het ons om. En hoe dat allemaal werkt en wat daarbij komt kijken, daarover gaat de Methode GoldenBox©.

 De vijf frustraties Lencioni

Algemene uitleg:

De vijf frustraties van Teamwerken volgens Lencioni. Hij onderscheidt vijf afzonderlijke frustraties, die nauw met elkaar in verband te brengen zijn. Daarom zouden ook alle vijf evenveel aandacht behoren te krijgen voor het bereiken van duurzaam teamwork. 

Het betreffen de volgende frustraties: 

- niet resultaatgericht werken.

- afschuiven van verantwoordelijkheid

- gebrek aan betrokkenheid

- angst voor confrontatie

- gebrek aan vertrouwen

Annalyses

De blauwdruk van uw softskils in een mooi document.

Wij zijn specialisten in het meten en analyseren van de 'soft skills' van personen en teams met behulp van de: 

Transactionele analyse®

 TA is een stroming mede voortkomend uit de humanistische psychologie. TA is een persoonlijkheidstheorie, een communicatiemodel en een psychotherapeutische behandelmethode. De methode wordt in de coaching ingezet om uit leg te geven aan de wereld van spanningen en reactief gedrag. Jouzelf begrijpen in de interactie met de wereld om jou heen maakt verandering mogelijk. 

De Golden Circle van Simon Sinek

Waarom zijn sommige bedrijven innovatiever en succesvoller dan anderen? Hoe kunnen zij een grote schare loyale fans hebben, die echt bij hen willen horen? Simon Sinek, bedenker van the Golden Circle, geeft hier antwoord op met een simpel model voor inspirerend leiderschap en succesvol ondernemen.

LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO SERIOUS PLAY® is een gefaciliteerde methode voor onder meer strategie- en visieontwikkeling, teamvorming, planvorming en innovatie. De kracht van LEGO SERIOUS PLAY® is dat iedereen (niemand uitgezonderd) met behulp van de LEGO-steentjes in staat is om zijn kennis en mening in te brengen in een overleg. Het is niet alleen een speelse, maar ook een bewezen en zeer effectieve methode!

N.L.P.

N.L.P. (Neuro Linguïstich Programmeren) houdt zich bezig met de manier waarop mensen denken, communiceren en zich gedragen. Daarbij wordt rekening gehouden met de ervaringen die mensen in de loop van hun leven hebben opgedaan, het gebruik van taal en het verschil tussen onbewust en bewust handelen.

MATCHI  INDICATOR®

Matchi  indicator® is een meetsysteem dat scherp in de markt ligt en een passende indicatie geeft op diverse aspecten van een mens. Assessments zijn blauwdrukken van hoe jij als mens  op dit moment in elkaar zit. Wij meten veelal de zachte kant (soft skills) van de mens waardoor deze toch wel wat harder word. Matchi indicator® meet:

  • 23 werkgerelateerdeTalenten
  • 6 Drijfveren van Spranger
  • 4 Gedragsstijlen | DISC van Marston
  • 5 Team frustraties van Lencioni

Matchi indicator zijn een nauwkeurige indicatie. Mocht u als klant meer zekerheden willen in de resultaten dan worden de profielen van TSI Benelux® ingezet.


Canvas Business Model©.

Coaching op product kan worden gedaan met het Canvas Business Model©. Door deze methode in te zetten komt er een helder plaatje van wat er gedaan wordt, wat er word verkocht, wat er wordt verdiend, wie zijn uw stakeholders, hoe komt uw product bij de klanten en welke producten liggen er bij u in de etalage? Coaching op product zorgt ook voor innovatie en vernieuwing en legt veelal de zwakkere kanten van het product bloot. 
Opbellen
E-mail