PE-Methode®

Brengt mensen en teams daar waar zij willen zijn.
 

PE-Methode®. "Persoonlijke Effectiviteit"

De PE-methode gericht op persoonlijke effectiviteit creëert bewustwording onder medewerkers om vanuit de eigen verantwoordelijkheid te handelen. Je gaat tijdens deze coaching gedrag ontwikkelen dat bijdraagt aan een constructieve houding in de samenwerking met collega’s. Het is een aanpak die werkt! De PE-methodiek is een samensmelting van twintig jaar praktijkervaringen, bewezen theorieën en interventies én een eenduidige aanpak.

Door deze training te volgen, word je als medewerker meer ondernemend en voel je de verantwoordelijkheid om gezamenlijk resultaten te behalen. De collegialiteit neemt hierdoor toe. Samen onderzoeken we het verschil in ervaring tussen werken vanuit ‘willen’ of werken vanuit ‘moeten’. Je ontdekt de keuze bij het nemen van verantwoordelijkheid en bij het bepalen van de eigen levenskoers. Ook sta je stil bij jouw eigen rol en verantwoordelijkheid in de processen van de organisatie, leer je verbeteringen te herkennen en deze constructief bespreekbaar te maken.

Theorie van de Methode GoldenBox®

De gewenste ontwikkeling op het vlak van persoonlijke effectiviteit wordt mede vormgegeven middels de Methode GoldenBox® (MGB). Elementen hieruit zijn elkaar aanspreken, vertrouwen, helpen, rekening houden met een ander, mijzelf begrijpen, bewustzijn en samen werken vanuit contact, leiderschap, samenwerken en (persoonlijke) belemmeringen herkennen en hierop acteren. MGB© maakt houding en gedrag effectief bespreekbaar. Het maakt je ervan bewust dat je keuzes hebt. De sessies duren niet langer dan twee uur. Het proces beweegt zich van onbewust naar bewust gedrag, te beginnen met het individu en aansluitend het team. Het doel is dat je verantwoordelijkheid neemt voor de koers die je wil gaan.

Opbouw PE-sessies

Vaststellen | Hoe werk je nu? Hoe wil je werken? En welke houding en gedrag wil je inzetten om jouw persoonlijke en teamdoelstellingen te behalen? Ideale vragen om bewustzijn te creëren rondom het werkelijke gedrag. Zelf ervaren hoe lastig het is om gedragsveranderingen door te voeren en hoe persoonlijke spanningen en belemmeringen in de weg staan bij samenwerken is voor de meeste mensen de eerste eyeopener tijdens de actieve trainingsopdrachten. Wat volgt is nieuwsgierigheid naar vervolgsessies om te onderzoeken hoe je hiermee aan de slag kan gaan.

Het individu| Als eerste gaan wij aan de slag met het individu. We geven inzicht in je reactieve gedrag, belemmeringen en hoe dit werkt. Waar zit jouw kracht? Wat zijn de hefbomen in jouw communicatie en hoe kom je tot resultaten op basis van wat jij wil en wat de ander wil?

  • Individueel georiënteerd – inzicht in eigen reactief gedrag
  • Individueel georiënteerd – inzicht in toepassen proactief gedrag

De groep | Aansluitend stappen wij over naar het groepsdynamische gedrag en hoe dit toe te passen. Hierbij koppelen wij het geleerde aan de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Wat hebben wij als groep te organiseren en waar houden wij dan rekening mee? Hoe werkt teaminteractie en waar zitten onze kracht en valkuilen?

  • Groepsdynamisch georiënteerd – het geleerde koppelen aan de dagelijkse praktijk.

Tools die wij inzetten:

Huiswerk/reflectie| Deelnemers aan de PE-methode® maken na elke sessie huiswerk/reflectie. Dit wordt met alle betrokken deelnemers in de sessie besproken. Je ervaart letterlijk elkaars belemmeringen, kracht en authenticiteit en maakt deze bespreekbaar.

Assessments:

Gedragsprofiel| De gedragsstijlenanalyse geeft inzicht in zowel de natuurlijke gedragsstijl van een respondent, als de stijl die hij/zij laat zien als reactie op zijn/haar omgeving. Dit middels het DISC-model van de Amerikaanse psycholoog William M. Marston.

Drijfveren/Driving Forces profiel| Wat vind ik echt belangrijk? Wat geeft mij de kick om zelf in beweging te komen? Soms weten wij het zelf niet eens. Aan de hand van twaalf Driving Forces (gebaseerd op het werk van Eduard Spranger) maken de Driving Forces Analyses het onzichtbare zichtbaar. Weten waar wij werkelijk voldoening uit putten, is de belangrijkste stap op weg naar ‘fluitend naar het werk’.

Denkstijlen- en talentenprofiel| Een denkpatroon zegt veel over wat iemand van nature gemakkelijk afgaat in een gegeven situatie of omgeving. Oftewel: wat zijn of haar talenten zijn. Concreet gaat het daarbij om de vraag hoe iemand informatie verwerkt, hoe hij of zij waarneemt. Welke patronen en bewustzijnsniveaus sturen zijn of haar gedachten en denkneigingen? Welke talenten komen hier uit voort? En wat betekent dit voor hoe hij of zij de wereld ervaart, waardeert en benadert? En voor hoe hij of zij zichzelf ervaart en waardeert?

Lencioni | team frustraties| In zijn boek ‘De vijf frustraties van teamwork’ beschrijft Patrick Lencioni vijf frustraties, voor de hand liggende maar gevaarlijke valkuilen, voor teamwork. Hier inzicht in verkrijgen en mee aan de slag gaan, geeft elk team meer inzicht.

Team regisseren in Matchi® 

Matchi is een systeem op dat op basis van data dat uit de trajecten naar voren komt diverse overzichten kan produceren die zijn in te zetten in de doorlopende ontwikkeling van teams en mensen in teams. 

  • Regisseren van mensen in teams. Het uitgangspunt: de resultaten die het team dient neer te zetten; ieder teamlid vanuit zijn eigen kwaliteiten en kracht.
  • Functie benchmark voor alle functies, de juiste mens op de juiste plek.
  • Teamreportages op basis van eerder gedane metingen.
  • Matchen van nieuwe collega's op de juiste functie en passend team.
  • Rangschikken van alle beschikbare data uit de trainingen in de vorm van overzichtelijke lay-outs en keynotes. 
  • Samenstelling projectteams.

Certificaat

Na afronding van het coachtraject ontvang je een certificaat met daarin de studiebelasting en behaalde doelen. Bij bijvoorbeeld onderwijs en hulpverlening is het certificaat in te leveren voor opleidingspunten. Raadpleeg de eigen brancheorganisatie voor het exacte aantal punten.

 
Opbellen
E-mail