PE-Methode®

Brengt mensen en teams daar waar zij willen zijn.
 

Business Model You®

De Business Model You methode is afgeleid van het Business Model denken in organisaties. In het kort beschrijft een business model van een organisatie hoe de organisatie waarde creëert, levert en behoudt voor haar klanten

Met jouw BMY breng jij alle belangrijke elementen in kaart die nodig zijn om dat wat jij te bieden hebt te vertalen in toegevoegde waarde voor jouw klanten. De BMY methode is een uitermate effectieve en speelse manier om de manier waarop jij waarde toevoegt te beschrijven, analyseren en waar nodig te verbeteren.

Een centraal onderdeel van de BMY methode is het BMY Canvas. Het BMY canvas bestaat uit negen bouwblokken, die in combinatie jouw business model en dus de manier waarop jij waarde toevoegt, vormen.

Zie hieronder de PE-Methode® versie van het Canvas, welke is opgesteld op basis van het originele BMY Canvas: 

BMY Key Resources

 Jouw key resources beschrijven de belangrijkste ‘assets’ waarover jij als persoon beschikking hebt. Wie ben jij? Dit kun jij uiteenrafelen in belangrijke elementen als jouw passies, talenten, waarden, missie en ontwikkeling. En wat heb jij? Beschrijf hier belangrijke zaken die jij bezit en die van waarde zijn voor het vinden van jouw droombaan. Denk hierbij aan belangrijke diploma’s, relevante unieke ervaring, maar ook hele tastbare zaken zoals bijvoorbeeld een auto kunnen hier relevant zijn.

BMY Kernactiviteiten

 Hier geef jouw de kernactiviteiten weer, die jij verricht ten dienste van klanten. Dit kunnen uiteraard fysieke activiteiten zijn, maar ook cognitieve en sociaal/emotionele activiteiten behoren hier bij.

BMY Klanten

 Een klant is iedereen voor wie jij waarde toevoegt. Wees heel specifiek en volledig in het definiëren van jouw klanten. Hoe specifieker jij jouw klant in beeld hebt, hoe beter jij kunt bepalen wat hij of zij als waarde ervaart. Waarde wordt uiteindelijk door de klant bepaald, dus kun jij maar beter zorgen dat jij exact weet wat de klant als waarde ziet.

BMY Waarde

 Hier beschrijf je de producten en/of diensten waarmee jij waarde toevoegt voor jouw klanten. Waar worden klanten mee geholpen? Welk probleem wordt opgelost? Welke doelen of resultaten worden bereikt met jouw dienst of product?

BMY Kanalen

 In het bouwblok Kanalen beschrijf jij via welke wegen jouw product/dienst je klant bereikt. Natuurlijk zijn diverse combinaties van kanalen mogelijk en kunnen voor verschillende producten/diensten verschillende kanalen worden gekozen.

BMY Relaties

 Het bouwblok relaties gaat over het contact dat jij met jouw klant houdt. Jij kunt klanten bereiken en ze zo ver krijgen dat zij iets van jou afnemen, maar hoe houd jij contact en bouw jij een goede relatie op zodat zij ook klant blijven?

BMY Partners

 Jouw key partners zijn de personen die jou – op wat voor manier dan ook – helpen om jouw werk met succes te doen. Denk hierbij aan collega’s, leidinggevende, maar ook aan jou coach, partner, familie en vrienden…

BMY Opbrengsten

 Noteer bij opbrengsten alles wat het werk jou oplevert. Denk hierbij naast de financiële en tastbare zaken ook aan de minder tastbare zoals vervulling, energie en motivatie. Zeker in onze maatschappij – waarin de primaire levensbehoeften voor de meeste mensen meer dan vervuld zijn – wordt deze laatste groep steeds belangrijker.

BMY Kosten

 Noteer tot slot bij kosten alles wat de baan jou kost. Denk hierbij aan geld, maar ook aan tijd en energie.

Heb je je BMY in kaart gebracht? Bepaal dan ten eerste voor jouzelf over welke bouwblokken jij tevreden bent, en welke verandering behoeven. Vervolgens kun jij vrij eenvoudig de impact van jouw veranderingen op de overige bouwblokken in kaart brengen.

 
Opbellen
E-mail