PE-Methode®

Brengt mensen en teams daar waar zij willen zijn.
 

LEGO® SERIUS PLAY®

Wat is LEGO® SERIOUS PLAY®?

LEGO SERIOUS PLAY® is een gefaciliteerde methode voor onder meer strategie- en visieontwikkeling, teamvorming, planvorming en innovatie. De kracht van LEGO SERIOUS PLAY® is dat iedereen (niemand uitgezonderd) met behulp van de LEGO-steentjes in staat is om zijn kennis en mening in te brengen in een overleg. Het is niet alleen een speelse, maar ook een bewezen en zeer effectieve methode!

Elke workshop gefaciliteerd met LEGO SERIOUS PLAY® bestaat uit meerdere ‘Uitdagen – bouwen – delen – reflecteren’-cycli. Nadat de facilitator een uitdaging heeft neergelegd, bouwen de deelnemers hun individuele modellen met behulp van een speciaal samengestelde set LEGO®-steentjes. Lastige onderwerpen worden met behulp van LEGO SERIOUS PLAY® door de deelnemers vastgelegd in tastbare driedimensionale modellen en metaforen. Hun ideeën en creativiteit worden hierbij maximaal benut.

De deelnemers geven zelf betekenis aan hun gebouwde modellen. Middels storytelling vertellen ze hun eigen verhaal aan de andere deelnemers. De facilitator en de andere deelnemers stellen verhelderende vragen, delen nieuwe inzichten en benoemen onderlinge verbanden. Elke deelnemer is op deze manier 100% betrokken bij het proces.

Door de opzet van de LEGO SERIOUS PLAY®-methode is elke deelnemer van de workshop betrokken bij de totstandkoming van de oplossing. Er gaat geen kennis verloren en iedereen kan zijn mening geven. De gekozen oplossing in een LEGO SERIOUS PLAY-workshop is daarmee een door iedereen gedragen oplossing. En dat allemaal door als volwassenen (weer) te gaan spelen met LEGO!

Onze workshops worden begeleid door gecertificeerde facilitators.

Maarten van der Boon is onze man.


Tekstbron: Maarten van der Boon en bewerkt door Koos van Raalte


 
Opbellen
E-mail